Политика на поверителност

За нас

Адресът на нашия сайт: https://www.stelkor.bg.

Какви лични данни събираме и защо

Коментари

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ  И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Цената в опцията “Получаване с куриер” се калкулира допълнително от куриерска фирма “Еконт” или “Спиди” – превозвач и се заплаща от клиента като цена на доставката.
Поръчки:

За информация
Поръчки и информация на : 0884191936 Боян Боянов,
–  Авторски права
Всички материали (статии, публикации и т.н.), намиращи се на сайта на www.stelkor.bg,  както и архитектурата на сайта, са защитени от действащия в Република България “Закон за авторското право” и сродните му права.
Копирането и възпроизвеждането на материалите върху всякакъв носител, разпространението на наличната информация от сайта без посочване на сайта като източник на информацията е забранено! Игнорирането на това условие е нарушение на законодателството за авторското право.
– Незнанието на гореизложеното не освобождава от отговорност за извършено нарушение на закона.
Никоя част от този материал не може да бъде копирана, възпроизвеждана или разпространявана под различна форма без предварителното писмено разрешение на автора.
Условия за ползване
С четенето и извличането на  информация от този уеб сайт вие сте се запознали, разбрали и приели да спазвате тези условия и приложимите закони. Ако не сте съгласни с условията за ползване, моля да не продължавате с употребата на този Сайт. Използването на този сайт се счита за съгласие по чл. 18, т. 4 от Закона за защита на личните данни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Стелкор е хранителна добавка и се пие като допълнение към предписаните от лекуващия лекар лекарствени средства. Приемът на Стелкор не е условие за прекратяване или отказване от клинични процедури и лечения!
ИНФОРМАЦИЯТА, ПОЛУЧЕНА ОТ ТОЗИ САЙТ, НЕ ЗАМЕСТВА МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД И/ИЛИ ЛЕЧЕНИЕ!
• ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С  УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ  С НАТИСКАНЕ НА БУТОНА “Изпращане на поръчката” И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.
Условия за пазаруване
• Указаната цена на отделна стока е за 1 брой.
• Указаните условията на закупуване и доставка на рекламираните стоки в сайта са личен избор на потребителя.
• Заявяването на интерес  за поръчка на определена стока става чрез натискане на бутона “Изпрати” след избор на избраното количество.
• След натискане на бутона “Изпрати” се счита, че потребителят е закупил съответната стока при обявените условия и цени.
• При поръчката клиентът задължително посочва имена, точния адрес и телефон за осъществяване на доставка.
• Посочването на непълни или неверени данни прави поръчката невалидна.
Условия на доставка
Поръчки, получени до 16,00 часа тръгват на същия ден.
Поръчки, получени след 16,00 часа тръгват на следващия ден.
Поръчки, получени в  неделя тръгват в понеделник.
• Доставката на стоките до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се извършва посредством куриер, а разходите по доставянето се заплащат от ПОТРЕБИТЕЛЯ в момента на доставката (наложен платеж).
• С направената поръчка се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упълномощил доставчика да организира доставката на закупените стоки на посочения от него адрес.
• При доставка с наложен платеж ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стоката при получаването й на приносителя на стоката заедно с транспортните разходи по доставката.
• Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
• Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес, доставчикът се освобождава от отговорност за неизпълнената доставка, а потребителят се задължава да му възстанови направените разходи за доставката й.
• Транспортните разходи се заплащат от клиента при получаване на доставката едновременно с цената на стоката.
• В случай на неизпълнение от ПОТРЕБИТЕЛЯ на задълженията му по доставка доставчикът има право да му откаже по-нататъшен достъп до всички услуги.
Отказ за получаване на поръчана и доставена стока
• ПОТРЕБИТЕЛЯТ, поръчал стока и получил същата с куриер, има право да откаже получаването на поръчката или част от нея след като вече тя му е доставена само в един от следните случаи:
– при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;
– рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката и се съставя протокол разписан от куриера. Ако при самото получаване на стока тя е с нарушена / разпокъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера.
При връщане на закупена стока транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват.
Извън изброените случаи ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока.
Съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) не подлежаг на връщане хранителни продукти с режим на специално съхранение, освен при изброените случаи.
Задължения на потребителя при регистриране

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация продавачът има право да му откаже по-нататъшен достъп  до всички УСЛУГИ.

 • Продавачът предупреждава ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, че предоставената информация на страниците на сайта не може да замени посещението на лекар, поставянето на професионална диагноза и провеждането на нужното лечение.
  Доставчикът не може да бъде отговорен за каквото и да е било, свързано или произтичащо от употребата на този сайт.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 • Боян Боянов
  наричан в текста за краткост „Администратор“ прилага в търговските взаимоотношения с клиентите си настоящите правила за защита на личните данни.
  ПРЕАМБЮЛ
 • Боян Боянов, ЕГН 6805151289 ул. “Баучер” №5 , ап.79 9002, Варна Bulgaria е администратор на лични дании, тъй като събира и обработва определена лична информация за физически лица.
  С настоящото желаем да Ви запознаем с правилата, които следваме за защита на Вашите лични данни , тяхното събиране, обработване, съхраняване и унищожаване.
  ПРАВНА РАМКА
 • Боян Боянов обработва Вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилогонето му и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR).
  Тези правила се прилагат от Администратора независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители.
  Администраторът предприема необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на незакономерно разкриване.
  ЛИЧНИ ДАННИ
 • Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Обхващат се данни от всякакво естество, които сами или в съвкупност с други данни могат да доведат до еднозначна идентификация на конкретно физическо лице.
  Администраторът на личните данни изисква, събира и съхранява лични данни само свързани с и ограничени до необходимото във връзка със съставянето на потребителски профил, клиентът попълва своите имена, телефонен номер, e-mail адрес, по изключение и адрес за доставка от куриер. Всички данни, нужни при процеса на поръчката, са поверителни, не се предоставят на трети лица, с изключение предоставянето на данните за доставка на куриерската фирма като име, телефон, е-mail адрес, адрес за доставка и предоставянето на е mail и име на платформата MailChimp.
  Чрез регистрационната форма Администраторът събира следния тип информация: електронна поща, име, фамилия, телефонен номер.
  ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 • Администраторът обработва Вашите лични данни за следните цели:
  Доставка на стоки, за комуникация във връзка с предоставяне и/или получаване на стоки и за предоставяне на свързаното с тях клиентско обслужване;
  Обработка на плащания във връзка със сключените договори от Администратора;
  Изпращане на важна информация до субектите във връзка с промени в правилата.
  Маркетингови цели – след получаване на изрично съгласие от субектите на лични данни;
  Рекламни цели – нови продукти, начини на работа, събития, промоции на продукти, цени, рецепти, съвети, полезна информация, след изрично съгласие.
  Съгласие за обработване на лични данни
 • Всеки клиент дава доброволно своето съгласие за обработване на предоставените от него лични данни в процеса на регистрация на профил или заявяване на поръчка от гост в системата на Боян Боянов , сайта www.stelkor.bg,
  КОРЕКЦИЯ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 • Системата на Боян Боянов позволява всеки потребител да види предоставените от него лични данни и ако е нужно да подаде заявка за корекция. Администраторът се задължава да разгледа и изпълни зявката без ненужно забавяне.
  ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ (ПРАВО ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН)
 • Всеки потребител разполага с възможност по всяко време да подаде заявка за изтриване на потребителския му профил и всички свързани с него лични данни. Администраторът се задължава да разгледа и изпълни искането без ненужно забавяне.
 • Обработването на лични данни с цел реклама и маркетинг може да бъде прекратено по всяко време по желание на клиента, чрез връзка с Администратора на еmail info@stelkor.bg или с писмено заявление, изпратено до Администратора по удобен за клиента начин;
  ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  Всеки клиент има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в подходящ за четене формат.
  СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 • Вашите данни се заличават със заличаване на профила Ви в платформата на Боян Боянов . С оглед заличаване от майлинг листи за рекламни цели, Ви препоръчваме да ни уведомите по ел. поща или по телефона, за да проверим и унищожим всички Ваши данни. Данните на потребители, които са направили поръчка без регистрация се пазят за срок от 1 месец от датата на поръчката, с цел да бъде възможно следпродажбеното обслужване на потребителя – време за доставка, възможност за рекламация и др. Срокът за съхранение на данните може да бъде удължен с оглед изпълнение на ангажиментите, които има едната или двете страни по договора (поръчката) за период, не по-дълъг от необходимия за това;
  ТЕХНИЧЕСКА И ОРГАНИЗАЦИОННА ЗАЩИТА
 • Администраторът въвежда и прилага необходимите мерки за гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.
 • В платформите на Боян Боянов потребителят може да поръча като гост или чрез регистрация. Потребителят се задължава да предостави точна, вярна информация, както и да я подновява своевременно.
 • Боян Боянов препоръчва на своите клиенти да използват сложни пароли и да пазят конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизат в сайта, за да се избегне неоторизиран достъп. При всеки достъп посредством акаунт на даден потребител последният поема отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването на сайта чрез този акаунт. Чрез използването на сайта, потребителите се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица. Ако потребителят има съмнения относно неоторизирана употреба или злоупотреба при използване на акаунта е необходимо незабавно да информира Администратора за това.
  НАРУШЕНИЯ. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА НАРУШЕНИЯТА
 • Нарушение на сигурността на данни възниква, когато личните данни, за които Боян Боянов отговаря, са засегнати от инцидент със сигурността, в резултат на който се нарушава поверителността, наличието или целостта на личните данни. Нарушение на данните възниква, когато има нарушение на сигурността, водещо до инцидентно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, нерегламентирано разкриване на данни, които се предават, съхраняват или се обработват по друг начин.
 • В случай на нарушение на сигурността на личните данните, което съществува вероятност да породи риск за правата и свободите на физическите лица, Администраторът уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.
 • Администраторът документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, включително фактите, свързани с нарушението, последиците от него и предприетите действия за справяне с него.
 • По всички въпроси във връзка с Вашите лични данни можете да се свържете с нас на еmail адрес: info@stelkor.bg , или с писмо на адрес: Боян Боянов, ЕГН 6805151289 ул. “Баучер” №5 , ап.79 9002, Варна Bulgaria
  Поръчки и информация на : 0884191936 Боян Боянов

Цената в опцията “Получаване с куриер” се калкулира допълнително от куриерска фирма “Еконт” или “Спиди” – превозвач и се заплаща от клиента като цена на доставката.
Поръчки и информация на : 0884191936 Боян Боянов
–  Авторски права
Всички материали (статии, публикации и т.н.), намиращи се на сайта на www.stelkor.bg, както и архитектурата на сайта, са защитени от действащия в Република България “Закон за авторското право” и сродните му права.
Копирането и възпроизвеждането на материалите върху всякакъв носител, разпространението на наличната информация от сайта без посочване на сайта като източник на информацията е забранено! Игнорирането на това условие е нарушение на законодателството за авторското право.
– Незнанието на гореизложеното не освобождава от отговорност за извършено нарушение на закона.
Никоя част от този материал не може да бъде копирана, възпроизвеждана или разпространявана под различна форма без предварителното писмено разрешение на автора.
Условия за ползване
С четенето и извличането на  информация от този уеб сайт вие сте се запознали, разбрали и приели да спазвате тези условия и приложимите закони. Ако не сте съгласни с условията за ползване, моля да не продължавате с употребата на този Сайт. Използването на този сайт се счита за съгласие по чл. 18, т. 4 от Закона за защита на личните данни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Стелкор е хранителна добавка и се пие като допълнение към предписаните от лекуващия лекар лекарствени средства. Приемът на Стелкор не е условие за прекратяване или отказване от клинични процедури и лечения!
ИНФОРМАЦИЯТА, ПОЛУЧЕНА ОТ ТОЗИ САЙТ, НЕ ЗАМЕСТВА МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД И/ИЛИ ЛЕЧЕНИЕ!
• ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С  УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ  С НАТИСКАНЕ НА БУТОНА “Изпращане на поръчката” И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.
Условия за пазаруване
• Указаната цена на отделна стока е за 1 брой.
• Указаните условията на закупуване и доставка на рекламираните стоки в сайта са личен избор на потребителя.
• Заявяването на интерес  за поръчка на определена стока става чрез натискане на бутона “Изпрати”след избор на избраното количество.
• След натискане на бутона “Изпрати” се счита, че потребителят е закупил съответната стока при обявените условия и цени.
• При поръчката клиентът задължително посочва имена, точния адрес и телефон за осъществяване на доставка.
• Посочването на непълни или неверени данни прави поръчката невалидна.
Условия на доставка
Поръчки, получени до 16,00 часа тръгват на същия ден.
Поръчки, получени след 16,00 часа тръгват на следващия ден.
Поръчки, получени в  неделя тръгват в понеделник.
• Доставката на стоките до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се извършва посредством куриер, а разходите по доставянето се заплащат от ПОТРЕБИТЕЛЯ в момента на доставката (наложен платеж).
• С направената поръчка се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упълномощил доставчика да организира доставката на закупените стоки на посочения от него адрес.
• При доставка с наложен платеж ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стоката при получаването й на приносителя на стоката заедно с транспортните разходи по доставката.
• Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
• Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес, доставчикът се освобождава от отговорност за неизпълнената доставка, а потребителят се задължава да му възстанови направените разходи за доставката й.
• Транспортните разходи се заплащат от клиента при получаване на доставката едновременно с цената на стоката.
• В случай на неизпълнение от ПОТРЕБИТЕЛЯ на задълженията му по доставка доставчикът има право да му откаже по-нататъшен достъп до всички услуги.
Отказ за получаване на поръчана и доставена стока
• ПОТРЕБИТЕЛЯТ, поръчал стока и получил същата с куриер, има право да откаже получаването на поръчката или част от нея след като вече тя му е доставена само в един от следните случаи:
– при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;
– рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката и се съставя протокол разписан от куриера. Ако при самото получаване на стока тя е с нарушена / разпокъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера.
При връщане на закупена стока транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват.
Извън изброените случаи ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока.
Съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) не подлежаг на връщане хранителни продукти с режим на специално съхранение, освен при изброените случаи.
Задължения на потребителя при регистриране

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация продавачът има право да му откаже по-нататъшен достъп  до всички УСЛУГИ.

 • Продавачът предупреждава ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, че предоставената информация на страниците на сайта не може да замени посещението на лекар, поставянето на професионална диагноза и провеждането на нужното лечение.
  Доставчикът не може да бъде отговорен за каквото и да е било, свързано или произтичащо от употребата на този сайт.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 • Боян Боянов, ЕГН 6805151289 ул. “Баучер” №5 , ап.79 9002, Варна Bulgaria
  наричан в текста за краткост „Администратор“ прилага в търговските взаимоотношения с клиентите си настоящите правила за защита на личните данни.
  ПРЕАМБЮЛ
 • Боян Боянов, ЕГН 6805151289 ул. “Баучер” №5 , ап.79 9002, Варна Bulgaria е администратор на лични дании, тъй като събира и обработва определена лична информация за физически лица.
  С настоящото желаем да Ви запознаем с правилата, които следваме за защита на Вашите лични данни , тяхното събиране, обработване, съхраняване и унищожаване.
  ПРАВНА РАМКА
 • Боян Боянов, ЕГН 6805151289 обработва Вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилогонето му и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR).
  Тези правила се прилагат от Администратора независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители.
  Администраторът предприема необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на незакономерно разкриване.
  ЛИЧНИ ДАННИ
 • Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Обхващат се данни от всякакво естество, които сами или в съвкупност с други данни могат да доведат до еднозначна идентификация на конкретно физическо лице.
  Администраторът на личните данни изисква, събира и съхранява лични данни само свързани с и ограничени до необходимото във връзка със съставянето на потребителски профил, клиентът попълва своите имена, телефонен номер, e-mail адрес, по изключение и адрес за доставка от куриер. Всички данни, нужни при процеса на поръчката, са поверителни, не се предоставят на трети лица, с изключение предоставянето на данните за доставка на куриерската фирма като име, телефон, е-mail адрес, адрес за доставка и предоставянето на е mail и име на платформата MailChimp.
  Чрез регистрационната форма Администраторът събира следния тип информация: електронна поща, име, фамилия, телефонен номер.
  ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 • Администраторът обработва Вашите лични данни за следните цели:
  Доставка на стоки, за комуникация във връзка с предоставяне и/или получаване на стоки и за предоставяне на свързаното с тях клиентско обслужване;
  Обработка на плащания във връзка със сключените договори от Администратора;
  Изпращане на важна информация до субектите във връзка с промени в правилата.
  Маркетингови цели – след получаване на изрично съгласие от субектите на лични данни;
  Рекламни цели – нови продукти, начини на работа, събития, промоции на продукти, цени, рецепти, съвети, полезна информация, след изрично съгласие.
  Съгласие за обработване на лични данни
 • Всеки клиент дава доброволно своето съгласие за обработване на предоставените от него лични данни в процеса на регистрация на профил или заявяване на поръчка от гост в системата на Боян Боянов, ЕГН 6805151289
  КОРЕКЦИЯ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 • Системата на Боян Боянов, ЕГН 6805151289 позволява всеки потребител да види предоставените от него лични данни и ако е нужно да подаде заявка за корекция. Администраторът се задължава да разгледа и изпълни зявката без ненужно забавяне.
  ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ (ПРАВО ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН)
 • Всеки потребител разполага с възможност по всяко време да подаде заявка за изтриване на потребителския му профил и всички свързани с него лични данни. Администраторът се задължава да разгледа и изпълни искането без ненужно забавяне.
 • Обработването на лични данни с цел реклама и маркетинг може да бъде прекратено по всяко време по желание на клиента, чрез връзка с Администратора на еmail info@vetom.bg или с писмено заявление, изпратено до Администратора по удобен за клиента начин;
  ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  Всеки клиент има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в подходящ за четене формат.
  СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 • Вашите данни се заличават със заличаване на профила Ви в платформата на Боян Боянов, ЕГН 6805151289 . С оглед заличаване от майлинг листи за рекламни цели, Ви препоръчваме да ни уведомите по ел. поща или по телефона, за да проверим и унищожим всички Ваши данни. Данните на потребители, които са направили поръчка без регистрация се пазят за срок от 1 месец от датата на поръчката, с цел да бъде възможно следпродажбеното обслужване на потребителя – време за доставка, възможност за рекламация и др. Срокът за съхранение на данните може да бъде удължен с оглед изпълнение на ангажиментите, които има едната или двете страни по договора (поръчката) за период, не по-дълъг от необходимия за това;
  ТЕХНИЧЕСКА И ОРГАНИЗАЦИОННА ЗАЩИТА
 • Администраторът въвежда и прилага необходимите мерки за гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.
 • В платформите на Боян Боянов, ЕГН 6805151289 потребителят може да поръча като гост или чрез регистрация. Потребителят се задължава да предостави точна, вярна информация, както и да я подновява своевременно.
 • Боян Боянов, ЕГН 6805151289 препоръчва на своите клиенти да използват сложни пароли и да пазят конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизат в сайта, за да се избегне неоторизиран достъп. При всеки достъп посредством акаунт на даден потребител последният поема отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването на сайта чрез този акаунт. Чрез използването на сайта, потребителите се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица. Ако потребителят има съмнения относно неоторизирана употреба или злоупотреба при използване на акаунта е необходимо незабавно да информира Администратора за това.
  НАРУШЕНИЯ. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА НАРУШЕНИЯТА
 • Нарушение на сигурността на данни възниква, когато личните данни, за които Боян Боянов, ЕГН 6805151289 отговаря, са засегнати от инцидент със сигурността, в резултат на който се нарушава поверителността, наличието или целостта на личните данни. Нарушение на данните възниква, когато има нарушение на сигурността, водещо до инцидентно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, нерегламентирано разкриване на данни, които се предават, съхраняват или се обработват по друг начин.
 • В случай на нарушение на сигурността на личните данните, което съществува вероятност да породи риск за правата и свободите на физическите лица, Администраторът уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.
 • Администраторът документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, включително фактите, свързани с нарушението, последиците от него и предприетите действия за справяне с него.
 • По всички въпроси във връзка с Вашите лични данни можете да се свържете с нас на еmail адрес: info@stelkor.bg , или с писмо на адрес: Боян Боянов, ЕГН 6805151289 ул. “Баучер” №5 , ап.79 9002, Варна Bulgaria
  Поръчки и информация на : 0884191936 Боян Боянов

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ  И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Цената в опцията “Получаване с куриер” се калкулира допълнително от куриерска фирма “Еконт” или “Спиди” – превозвач и се заплаща от клиента като цена на доставката.

Translate »